Sváteční čas nastává

22. 12. 2017

ČSH

Featured image

Ani jsme se nenadáli a je tady opět vánoční čas. Rok co rok se opakuje, přesto je vždy trochu jiný. Čím to je, že vánoce nezevšední, že se znovu ponoříme do jejich příprav, abychom je oslavili důstojně, pokojně a snad i v pohodě? Snad tím, že právě v této době pociťujeme víc než kdy jindy potřebu pospolitosti.

Množství úkolů, které před nás kladou vánoční svátky, dělá předvánoční dobu snad tou nejnáročnější v celém roce: úklid, pečení cukroví, shánění dárků, rozeslání vánočních gratulací, příprava Štědrovečerní večeře, a to vše při běžných každodenních povinností v zaměstnání i v rodině.

Závěr roku přináší také možnost zamyslet se nad tím, co se v uplynulém období podařilo nebo z čeho se naopak lze ponaučit pro příště. Řada věcí se nepovedla tak, jak jsme si mysleli, ale většinu jsme dokázali uskutečnit. Rok 2017 byl pro svaz ve znamení řady aktivit, nových výzev a několika změn. O všem podstatném informují průběžně webové stránky, průřez činností za poslední půlrok přináší i aktuální číslo hemofilického zpravodaje.

Bylo nám potěšením se s vámi setkávat při společných akcích, na které bychom chtěli navázat i v roce příštím. Díky také některým členům, kteří se aktivním způsobem snaží zapojit do dění ČSH. Ve společném úsilí určitě nepolevíme.

Přejeme, aby vám Vánoce přinesly hodně radosti, pohodu v rodině i mezi blízkými a přáteli. Někteří se zamýšlí a stanovují nové cíle a předsevzetí, která bývají někdy velmi odvážná a která si většinou stanovujeme s novoročním účinkem. Přidejme k nim prosím úctu ke svým bližním, toleranci a pochopení pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, aby byl pro nás všechny každý den nastávajícího roku 2018 příjemně prožitým.

Šťastné a veselé!

Rada ČSH