Tábor v létě opět do Zubří

23. 12. 2014

ČSH

Featured image

Milí táborníci, s radostí vám sdělujeme, že letní tábor se podle plánu uskuteční i v roce 2015. Lokalita Rekreačního zařízení v Zubří na Vysočině se osvědčila, proto jsme ji rezervovali i na další dva roky. Příští rok se vrátíme k tradičním čtrnácti dnům od 8. do 22. srpna. Kdo se hodlá zúčastnit, nechť si termín uchová v paměti.

Poněkud odlišná bude cena. Rada ČSH se rozhodla co nejvíce zvýhodnit hemofiliky, proto vznikly tři kategorie úhrady:

  1. 3000,- Kč pro účastníky s hemofilií nebo von Willebrandovou chorobou
  2. 5000,- Kč pro jejich sourozence
  3. 7000,- Kč pro ostatní účastníky

V ceně je zahrnuto:

  • Doprava dětí z a do Prahy, v případě zájmu i Ostravy, Olomouce a Brna
  • Ubytování, strava (5x denně + celodenní pitný režim)
  • Základní úrazové pojištění
  • Doprava na výlety
  • Celkový chod tábora

Zájem lze projevit už nyní prostřednictvím online formuláře (preferovaná forma), nebo telefonicky u Martina Bohůna (tel. 723487239) nejpozději do 28. února 2015. Žádáme všechny zájemce o pečlivé uvedení údajů, každoročně se setkáváme například s neúplnou adresou, chybějícím rodným číslem a podobně.

Tábora se mohou zúčastnit děti, které absolvovaly nejméně první třídu základní školy, horní věková hranice je 18 let. Připravujeme společnou dopravu z pražské FN Motol, v případě dostatečného zájmu i z Ostravy se zastávkami na okraji Olomouce a Brna.

Rodiče, jejichž děti mají zájem se tábora zúčastnit, by neměli s přihláškou otálet, ale poslat ji co nejdříve.

Doufáme, že se připojíte a strávíme spolu opět krásnou část letních prázdnin.

Na viděnou se těší vaši vedoucí a zdravotníci Smile