Úspěch v době krize

15. 10. 2020

ČSH

Featured image

I ve složité době se vyskytují dobré zprávy a rádi přinášíme informaci o velkém úspěchu ČSH. Po dlouhodobém snažení se podařilo svazu splnit jeden ze svých stěžejních úkolů - za podpory České hematologické společnosti a Českého národního hemofilického programu, vydala Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Mezioborové stanovisko pro přístup k pacientům s hemofilií a von Willebrandovou chorobou v přednemocniční péči.

Jde o důležitý dokument se závazným postupem záchranářů ve vztahu k hemofilikům a pacientům s von Willebrandovou chorobou. Ukládá jim dopravit okamžitě v případě urgentních situací spojených s krvácením hemofilika do nejbližšího hemofilického centra, kde mu může být poskytnuta komplexní péče. V tomto případě se na tak zvanou spádovost naprosto nebere zřetel. Při krvácení nebo podezření na něj a je-li k dispozici koncentrát koagulačního faktoru, je nutné ho neprodleně nitrožilně aplikovat už při přednemocniční péči. Veškerá diagnostická vyšetření (vč. CT, MR, katetrizace a podobně) musejí následovat až po jeho podání.

Již by se tak nemělo stávat, že je hemofilik ve vážném stavu převezen do spádové nemocnice, kde s touto chorobou nemají žádné zkušenosti. V případě podezření na krvácení do mozku ani při současných příznacích cévní mozkové příhody a podobně, nesmí být odepřeno podání faktoru.

Dokument je určitým „zákonem“ a nelze jej svévolně porušovat. Zásadní je záchranáře informovat o svém stavu i v případě, že nejste schopni komunikovat. Identifikátory osob s poruchou krevního srážení tak ještě víc nabývají na významu, více informací o nich a jejich objednání najdete na
https://hemofilici.cz/index.php/cs/doplnkove-informace/rady-lecba/346-identifikatory-osob-s-vrozenou-poruchou-krevniho-srazeni