Úspěch? Zdá se, že ano

31. 10. 2012

ČSH

Featured image

Dlouho připravovaná výroční konference Evropského hemofilického konsorcia v Praze je za námi. V pátek, sobotu a neděli se stalo naše hlavní město hlavním také pro celou hemofilickou Evropu.

Přijelo 280 delegátů ze čtyřiceti zemí světa, reprezentovali 33 národních federací podobných našemu svazu. Nechyběla samozřejmě evropská generalita v čele s prezidentem EHC Brianem O´Mahonym a všemi členy řídicího výboru.

Organizačně klaplo všechno bezchybně, ale hlavním přínosem bude určitě program. Na základě návrhu Rady ČSH ho sestavil programový výbor ustavený EHC, ten ještě doplnil volná místa a mohlo se začít. Na rozdíl od mnoha jiných podobných kongresů jsme kladli důraz především na praktickou stránku obsahu přednášek a to se také skutečně podařilo dodržet. Žádné plané teoretizování, ale fakta, která mohou pomoci všem, kdo se hemofilií zabývají, ať už na kterékoliv straně fronty.

Z české strany se do přednáškového programu zapojili Peter Salaj, Petr Teyssler, Radovan Kubeš, Ingrid Hrachovinová a Jan Blatný. Obsah jejich sdělení skutečně zaujal a auditorium obou sálů vypadalo vždycky nabitě. Škoda, že se nepodařilo páteční zahajovací přednášky nastavit tak, aby všichni mohli vyslechnout všechno. EHC, jež má konečné slovo, postavila některé přednášky českých odborníků ve dvou sálech proti sobě, čehož řada delegátů upřímně litovala. K obsahu jednotlivých nejzajímavějších prezentací se ještě vrátíme v průběhu času podrobněji.

Šťastná se ukázala i sestava večerního gala, kde vystoupil dívčí pěvecký sbor a jazzový orchestr z Mariánských Lázní. Potěšitelné je, že jeho kapelníkem je právě člen našeho svazu Bedřich Smrčka. K neobyčejné atmosféře přispělo také prostředí pražského Obecního domu, protože delegáti kongresu jsou zvyklí navštěvovat spíše moderní hotely, jakých je v každé metropoli řada. Secesních budov, jež právě slaví sto let, už tolik po Evropě nenajdeme.

Závěrečné jednání patřilo úředním záležitostem EHC, jako schvalování zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a podobně. Na kongresu se vždycky rozhoduje o pořadateli stejného podniku za dva roky, takže jízdní řád konferencí je následující – příští rok Bukurešť a za dva roky severoirský Belfast. O možnost hostit hemofilickou Evropu se ucházel také irský Dublin, ale výsledkem 7 : 23 s Belfastem prohrál.

Při srdečném rozloučení se členy Rady ČSH nešetřila generalita EHC chválou a díky a nezdálo se, že by to byly jen zdvořilostní fráze. Hned po příjezdu domů ještě leckdo z nich poslal elektronickou cestou další poděkování.

Teď ještě čekáme na další velmi důležitý moment – na konečné vyúčtování. Po sečtení příjmů a výdajů a rozdělení výtěžku mezi EHC a ČSH podle předem daného klíče, vás budeme samozřejmě informovat a čísla se stanou součástí i zprávy o hospodaření ČSH za rok 2012. Tu zveřejní výroční Konference svazu, jejíž svolání se předpokládá ještě v zimních měsících roku 2013.

K evropskému kongresu se budeme ještě častěji vracet, atmosféru jednání přibližuje také speciální fotogalerie výhradně sestavená na toto téma.

Foto: Adam Hledík a Tereza Koblasová