V Alcronu jsme prožili další společenský večer

21. 1. 2020

ČSH

Featured image

Událost s názvem Společenský večer Českého svazu hemofiliků a Hemojunioru oslavila krásné půlkulaté výročí. Možná ani Katka Altmanová, která je ústřední postavou organizace této akce nevěřila, že se dočká pátých narozenin. A vzhledem k tomu, jak se všechny předešlé ročníky podařili, nelze jí než přát, aby dosáhla výročí kulatého. Jak naznačily úvodní řádky, byl to večer opět velmi povedený. Hostů bylo více, než se původně předpokládalo a muselo dojít k reorganizaci prostoru, kde se vše udávalo. Pro ty, kteří se těšili zejména na dobroty od šéfkuchaře Romana Pauluse, bylo velkým překvapením, že se v sále nenacházely žádné stoly pro tradiční rauty. Ty už se nevešly, a proto bylo třeba doplnit další. O očekávané dobroty jsme ale nepřišli, neboť byly nově nachystány v přísálí.

Do dobrot a tancování za hudebního doprovodu Teri Štěpánové jsme se však pustili až po úvodních slovech Simony Svobodové a Michala Skořepy, kteří zrekapitulovali činnost obou organizací za uplynulý rok a poděkovali nejen svým členům, ale zejména i našim ošetřujícím hematologům, sponzorům, bez jejichž finanční podpory bychom toho k rekapitulaci měli pramálo. Poděkování samozřejmě patřilo také zástupcům hotelu Alcron, kteří nám tradičně vyšli vstříc. Spojení „vyšli vstříc“ neznamená pouze, že nám umožnili zde akci pořádat, ale zejména nastolené podmínky, které tento hotel staví do role našeho významného sponzora.

Jak naznačují fotografie, vše probíhalo v tom správném duchu společenského setkání. Pobavili se všichni, tančit se snažili i ti, kterým to zdravotní stav umožňuje pouze omezeně. Nechyběla ani bohatá tombola, ve které vyhrával téměř každý a překvapení večera, o které se tentokrát postaral Štěpán Sršeň na bicí.

Bohužel kolem 23. hodiny přišla tradiční kaňka a to ukončení zábavy a odchod. Někdo domů, jiní do míst zajištěného ubytování a ti vytrvalejší do „návazného zařízení“.

Ohlédnutí za 5. Společenským večerem bychom rádi ukončili ještě jedním poděkováním. A to Pivovaru Lužiny, Vinotéce Romana Poerteše a všem, kteří se na jeho pořádání podíleli s vírou, že tradice bude pokračovat ještě mnoho dalších let.

Michal Skořepa