V Praze se sejde hematologická elita

22. 10. 2012

ČSH

Featured image

Krvácivé choroby sice nepatří mezi příliš rozšířené, ale hrají v medicíně významnou roli. Už jen proto, že na jejich diagnostiku a léčbu vynakládá společnost nemalé finanční částky. Na světě se dostává odpovídající péče jen asi 25% nemocných a Česká republika patří v tomto směru k nejlepším v Evropě. A Evropa hraje prim ve světě, protože ostatní kontinenty – s výjimkou Severní Ameriky – jsou na tom podstatně hůř.

Na staré kontinentu působí Evropské hemofilické konsorcium se sídlem v Bruselu, které sdružuje národní federace podobné Českému svazu hemofiliků. Každoročně pořádá výroční konferenci, tentokrát připadla čest ji uspořádat právě ČR. Český svaz hemofiliků bude ve dnech 26. – 28. října hostit v Praze na 400 delegátů ze všech členských zemí a další hosty ze zámoří. Kongres se uskuteční v pražském hotelu Marriott a pojme skutečnou vědeckou evropskou elitu.

Není žádná jiná geneticky podmíněná choroba, jejíž diagnostika a léčba by za posledních 25 let prodělala tak prudký rozvoj. A právě takový kongres přinese vždycky řadu novinek. Své výzkumné poznatky tu mohou přednést i čeští odborníci, mají připravenou řadu přednášek.

Záštitu nad kongresem převzal Ministr zdravotnictví ČR pan Leoš Heger a Primátor hl. m. Prahy pan Bohuslav Svoboda.

Více na www.ehc2012.eu