Vezměte to do vlastních rukou

17. 12. 2016

ČSH

Featured image

Příští rok vstoupí ČSH do dvacátého osmého roku své existence. To už je dost na to, aby každý dokázal zhodnotit jeho pozitiva i negativa, zamyslel se nad tím, co se dá zlepšit, co opustit, s čím novým přijít. Změna letopočtu je vhodnou příležitostí k bilancování a plánům. Než si popřejeme vše nejlepší, zauvažujme. Veškeré aktivity svazu se stabilizovaly, každý si dokáže spočítat, čeho se může v nastupujícím roce nadít. Členové a sympatizanti se budou zase scházet na pravidelných akcích, budou konzumovat, co jim svazová Rada naservíruje. Menu zůstává už několik sezón stejné – vedle běžné svazové agendy, kterou pravidelně obsluhuje, jsou to oslavy Světového dne hemofilie s bohatým programem pro dospělé i děti, regionální semináře a podzimní vyvrcholení v podobě velkého mítinku „Společně o hemofilii.“ A právě tady je třeba se zastavit.

Letos vystřídal prostředí hotelu Jezerka u Seče Aquapark v Čestlicích a opět se vše setkalo s velkým zájmem. Přijelo mnoho desítek účastníků, většina z nich si program pochvalovala a odjížděla s pocitem, že tu čas nepromarnila. Během víkendu členové Rady několikrát žádali účastníky o součinnost při vyplnění dotazníku dalšího dílu průzkumu „Jak se žije českým hemofilikům.“ Po pěti letech je třeba získat nová data a porovnat je s těmi z roku 2011. K dispozici byly ofrankované a nadepsané obálky s formuláři, stačilo je buď na místě, nebo doma v klidu vyplnit a hodit do schránky. Kdo preferuje online internetovou komunikaci, mohl tak učinit rovněž, vše je podrobně popsáno v jednom z předchozích článků na tomto webu. Aby toho nebylo málo, každé centrum dostalo rovněž nadepsané obálky s adresou svazu a stejným obsahem, tedy dotazníkem. A kolik že vyplněných formulářů se vrátilo? Z několika stovek členů svazu se obtěžovalo vyhovět prosbě Rady jedenáct. Ano, to je obrázek, jak moc členstvu záleží na tom, aby vznikl objektivní obrázek o stavu hemofilické populace. Aby se s ním dalo pracovat, vysledovat trendy a zjistit, co by se mělo zlepšit. Na přípravě pracovalo několik lidí, většinou samozřejmě bez nároku na odměnu, ale velké náklady vznikly tvorbou statistických podkladů profesionály, distribucí dotazníků, nákupem poštovného a tak dále. Vše je vniveč, lidé z celé republiky rádi přijedou za zábavou do atraktivního prostředí exkluzivního hotelu, na setkání s přáteli na zámek a podobně, ale věnovat deset minut nesmírně užitečnému zaškrtnutí pár odpovědí v dotazníku, je už mimo jejich zájem.

Konec roku nás tak zastihl v pocitech rozčarování a marnosti, znovu a znovu se ukazuje, že členy svazu zajímá jen hodně málo. Přitom výsledky průzkumu neměly sloužit k potěšení jeho autorům, ale především ku prospěchu těch, jichž se týká. Nestálo by zato sáhnout si do svědomí, párkrát škrtnout tužkou a odeslat obálku? Anebo se podívat na https://goo.gl/forms/jOKjP6Zgv8ltECgs1 a několikrát kliknout myší? Ty možnosti pořád ještě existují.

Za týden se rozsvítí vánoční stromky, lidé si budou vzájemně přát klid, pohodu, chvíle lásky a pochopení, budou si vybírat novoroční předsevzetí. Přejeme vám, abyste si vše užili v kruhu těch nejbližších v atmosféře pochopení a souznění. A také s poznáním, že každý má svůj osud většinou ve vlastních rukou, že může s vynaložením minima sil udělat hodně pro sebe i ostatní. A to je přeci jeden z hlavních úkolů našeho svazu, že?