Viru zika se není třeba bát

26. 2. 2016

ČSH

Featured image

Světová zdravotnická orhanizace WHO označila virus zika za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Definuje ho jako "mimořádnou událost, která ohrožuje veřejné zdraví prostřednictvím mezinárodního šíření nemocí a potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci." WHO odhaduje, že v tomto roce by mohly být zasaženy až čtyři miliony lidí na celém světě. Je spojován s tisíci podezřelých případů vrozených vad v Brazílii. Šíří se kousnutím infikovanými komáry Aedes aegypti, po němž se virus dostává do krevního řečiště.

Je relativně velký 40 nm s lipidovým obalem, a poskytuje tak vysokou pravděpodobnost, že bude úspěšně inaktivován teplem, detergenty a nanofiltračními metodami používanými při výrobě výroba léčivých přípravků z plazmy. Včetně koncentrátů FVIII a FIX, přenos infekce krevními složkami je tak spíše potenciální problém. Případný přenos je možný jen krví od dárců vracejících se z postižených oblastí. Proto se odborníci domnívají, že je vhodný dočasný odklad o 28 dnů u dárců, kteří cestovali do postižených oblastí.

Virus byl poprvé objeven v lese Zika v Ugandě v roce 1947 a je běžný v Africe a Asii. V květnu 2015, se začal šířit z Brazílie do dnes 21 zemí v Jižní a Střední Ameriky, Mexika a Karibiku. 60 - 80% nakažených nemá žádné příznaky, většina ostatních jen mírné. Především trpí horečkou a bolestí svalů, vyrážkou a červenýma očima. Existuje ale velký problém v souvislosti s možným dopadem na těhotné ženy. V minulém roce zaznamenala Brazílie výrazný nárůst výskytu mikrocefalie (neobvykle malým mozkem) u novorozenců s podezřením důsledku infekce virem Zika u těhotné matky.

Došlo také ke zvýšení počtu případů syndromu Guillain-Barrém, pravděpodobně jako imunitní odpovědi na virus. Neoficiální zprávy hovoří o přenosu krevní transfuzí a pohlavním stykem, případy viru zika jsou hlášeny z několika zemí u lidí, kteří cestovali do postižených zemí, zejména Brazílie.

Světová federace hemofilie (WFH) situaci sleduje a bude informovat okamžitě, jakmile by se vyskytlo podezření na jakékoliv potenciální riziko viru Zika v koagulačních derivátech vyrobených z plazmy.