Výroční Konference v lázních? Proč ne?

30. 6. 2013

ČSH

Featured image

Zatím tomu tak nikdy nebylo. Vrcholný orgán svazu se vždycky scházel v Praze, časem se místa měnila. Tentokrát dochází ke změně radikální, opouštíme hlavní město a stěhujeme místo jednání jižním směrem. Konkrétně do lázní Vráž nedaleko Písku a pro členy a jejich doprovod je bez nákladů.

Jak už svazová Rada informovala dopisem všechny členy, proběhne Konference o víkendu 14. a 15. září. Každý bude hostem svazu a týká se to nejen samotných členů, ale vždycky také jednoho jeho doprovodu. Zda to bude manželka, partnerka či partner, dcera nebo syn je lhostejné. Nabídka se týká jednoho doprovodu, ale pokud přijede se členem více lidí, nezůstanou stranou. Jen si budou muset náklady zaplatit sami, tady jsou částky vyčíslené (děti do 10 let mají účast zdarma):

 Ubytování + snídaně 950,- Kč

Nabídka procedur:

 Klasická masáž celková - 50 minut 490,- Kč

 Koupel vířivá celková - 20 minut 210,- Kč

Sobota 14.9.2013

 Oběd 240,- Kč

 Coffee break 120,- Kč

 Večerní grilování 350,- Kč

Neděle 15.9.2013

 Prohlídka hradu Zvíkov 70,- Kč

 Oběd 100,- Kč

Sejdeme se všichni v sobotu dopoledne, čeká nás společný oběd a poté program. Nejdůležitější je samozřejmě pořad jednání samotné výroční Konference. Neobejde se bez obvyklé zprávy o činnosti, o hospodaření, o novinkách v životě svazu a také bez diskuse. Na tu klademe obzvláštní důraz, Rada ČSH uvítá jakékoliv připomínky i návrhy členů.

Stanovy to sice pro letošní rok ještě nevyžadují, ale rozhodli jsme se předčasně vyhlásit Konferenci za volební. Když už se – jak alespoň doufáme – sejdeme v hojném počtu při takovéto zvláštní a nákladné příležitosti, využijeme toho. Z voleb vzejde nová rada ČSH, ta bude život svazu řídit po další období. Kandidaturu je možné podat přímo na místě, ale výhodnější je oznámit ji současné radě s předstihem, aby bylo k řádným volbám všechno patřičně připravené. Prosíme proto všechny, co se chtějí na řízení svazu podílet, aby dali zájem najevo a zařadili se mezi kandidáty. Je to role nevděčná, málokdy sklízejí radní uznání, ale všechny může hřát pocit, že něco pro své kolegy udělali, že mohou věnovat úsilí ostatním. A že jim to třeba někdy někdo vrátí. Zapsat se do kandidátní listiny je jednoduché – stačí mailem, telefonicky či korespondenčně takový záměr projevit. Věříme, že kandidátů bude dostatek, že nebude třeba mít obavu z toho, že svaz zůstane bez vedení.

Po schůzi následuje odborný program, kde se všichni budou moci setkat s hematologem, ortopédem, fyzioterapeutkou, specialistou na léčbu bolesti a také na sociální otázky. Myslíme, že každý nějaký ten drobný problém má a uvítá, že se bude moci intimně poradit s expertem nebo se naučit potřebné cviky. Kromě toho bude možné využít lázeňské celkové masáže, perličkové koupele a floatingu. Podrobnosti najde každý snadno na www.lazne-vraz.cz.

Večer čeká na všechny grilování na terase, tady bude dostatek prostoru i pro osobní setkání, rozhovory starých přátel a podobně. V neděli ráno po snídani se odeberou zájemci na hrad Zvíkov a po prohlídce tu v místním pivovaru poobědvají a ochutnají místní pivo. Tím program skončí, takže během nedělního odpoledne bude možné odjet domů.

Věnujte prosím patřičným dotazníkům pozornost a vyplňte je podle skutečnosti.

I. Účastník (člen ČSH)

II. Účastník (manžel/ka; partner/ka; rodinný příslušník)

III. Účastník a další

Z nich vyjde, kolik musíme objednat pokojů a jakých. Drtivá většina je dvoulůžkových, pouze velmi úzce omezený počet také jednolůžkových. Cenově pochopitelně vychází lépe dvoulůžkový, proto prosím preferujte tuto formu.

Věnujte prosím dotazníku pozornost a vyplňte ho podle skutečnosti. Z ní bude Rada vycházet při objednávce služeb. Jak už jsme zmínili, členové svazu a vždy jeden doprovod mají vše zdarma, další doprovázející si už musejí náklady uhradit. Proto je dotazník koncipovaný tak, aby bylo jasné, kdo bude mít s sebou kolik lidí.

Uzávěrku přihlášek jsme stanovili na 5.8.2013, protože lázeňský provoz také pochopitelně potřebuje vědět vše včas a našich hostů očekáváme poměrně dost. Neváhejte proto a zájem projevte co nejdříve, nejpozději onoho 5.8.2013!