Výroční cena ČSH pro Silvii Bereňovou

13. 12. 2021

ČSH

Featured image

Počínaje rokem 2009 se rozhodla Rada ČSH udělovat svou Výroční cenu. Držitelem výroční ceny se stával ten, o němž na základě návrhů rozhodla rada. Výroční cena je výrazem uznání a vděku hemofilické komunity tomu, kdo se nejvíc zasloužil o pomoc, nápady, vykonal výjimečný čin, anebo naopak dlouho ve prospěch potřebným pracoval. Laureátem se může stát kdokoliv z řad zdravotníků, členů, sponzorů, zástupců oficiálních institucí, příznivců – zkrátka každý, kdo si za svůj mimořádný počin nebo dlouholetou snahu zaslouží vděčnost svazu a jeho členů.

V minulosti cenu získali: MUDr. Zdena Vorlová; František Vondryska; Michal Šťastný, Veronika Čepeláková a Vladimír Dolejš.

Rada svazu se rozhodla předat výroční cenu v roce 2020 v rámci oslav Světového dne hemofilie. Bohužel, z důvodu nastalé epidemiologické situace jsme předání stále oddalovali až do volební konference, která se uskutečnila na konci listopadu 2021.

Laureátem výroční ceny pro rok 2019 se stává žena, která byla u založení Hemojunioru a od samého vzniku byla až do roku 2019 jeho místopředsedkyní. V roce 2019 oficiálně skončila ve funkci, přesto i nadále připravuje pobyty pro rodiny s dětmi. Vytvářela programy pro předškolní děti na „malém“ táboře v Bělči nad Orlicí, ve kterých zanechala spousty nezapomenutelných zážitků. S nadšením a neutuchající energií vytvářela pro děti velké dobrodružství při celotáborových hrách, podílela se na celkovém programu a edukaci rodin na akcích Hemojunioru. Velkou měrou se také podílí na distribuci identifikačních prvků pro hemofiliky a von Willebrandy. V letošním roce připravila setkání žen, které byly na historicky prvním pobytu před 20. lety. Je spoluautorkou nově vznikající brožury pro přenašečky a matkou hemofilika.

Je nám ctí, že laureát výroční ceny Českého svazu hemofiliků pro rok 2019 získává Silvie Bereňová.