Druhý regionální workshop v Lázních Kundratice

4. 3. 2012

ČSH

Featured image

Sobota plná informací a dobré nálady - to byl druhý regionální workshop. Slunečné 24. září bylo ve znamení dalšího kola regionálních workshopů nazvaných Společně o hemofilii, které pořádá pro své členy svaz s finanční podporou firmy Bayer. Tentokrát v malebných Lázních Kundratice v Libereckém kraji. [widgetkit id=16]

Sešly se zde dvě desítky členů svazu a jejich přátel z Libereckého a jemu přilehlých krajů s odborníky, působícími v oblastech, které nás zajímají. K dispozici byl přednáškový salónek, místnost pro individuální rehabilitaci a zájemci mohli využít i lázeňské oddělení vodoléčby s bazénem.

Dopolední blok přednášek zahájil místopředseda Martin Bohůn, který představil činnost Českého svazu hemofiliků a seznámil přítomné se současnými aktivitami svazu. Poté předal slovo MUDr. Lence Walterové, primářce hematologického centra Krajské nemocnice v Liberci. Ta se věnovala základním informacím o hemofilii a domácí léčbě. Po zodpovězení dotazů z řad přítomných členů plynule navázal primář infekčního odd. Krajské nemocnice v Liberci MUDr. Adam Vitouš přednáškou zaměřenou na léčbu chronické hepatitidy C. Mimo jiné se přítomní dozvěděli, že by se měla brzy objevit další generace léků na tuto chorobu.

Velmi zajímavou se stala pro všechny část sobotního dopoledne věnovaná současné právní úpravě sociální péče o osoby se zdravotním postižením. Vedoucí oddělení sociálního odboru Magistrátu města Liberce Mgr. Martina Hendrychová zodpovídala dotazy přítomných a nebylo jich málo.

Dopolední blok přednášek doplnil ještě MUDr. Petr Teyssler z ortopedické kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Před obědem se věnoval problematice totálních endoprotéz a po obědě navázal přednáškou věnovanou degenerativním onemocněním kloubů a prevenci.

Závěr teoretické části patřil fyzioterapeutce Mgr. Ing. Evě Zdařilové, PhD, která zopakovala nejen obecně známé principy, ale potvrdila nutnost pravidelné rehabilitace v každém věku.

Každý z účastníků se následně mohl zúčastnit individuálního cvičení se zkušenými terapeutkami, které zároveň poradily, jak v konkrétním případě postupovat. Velký zájem byl i o společnou návštěvu bazénu.

A ten, kdo právě necvičil nebo nerehabilitoval v bazénu, mohl si nacvičit napíchnutí žíly, stejně jako při prvém workshopu v Brně. Firma Bayer má k dispozici cvičnou žílu, která velmi věrně simuluje skutečnou a s ní je možné první kroky k autoaplikaci učinit. Pro některé účastníky to byl velký zážitek, neboť to byl vlastně jejich první vpich v životě.

Stejně jako v Brně, i v Lázních Kundratice, splnilo setkání účel a opět ukázalo, že taková cesta do regionů a za každým zvlášť, má velký smysl. Potvrdilo se, že takováto setkání jsou přínosná i pro přednášející odborníky. Mimo jiné jsme měli možnost zde poznat i novou lékařku hematologického oddělení Krajské nemocnice Liberec, která se bude o nás starat po odchodu MUDr. Jana Loužila do Prahy na ÚHKT.

Příjemně prožitý den umocnila i bezvadná péče lázeňského personálu o naše pohodlí a chuťové buňky. Není možné např. nevzpomenout na domácí štrůdl.

Na závěr si dovolím předat pomyslné žezlo dalšímu kraji k uskutečnění v pořadí již třetího setkání nazvaného Společně o hemofilii.

Petr Grim, člen rady ČSH