Záchranka bude (snad) vstřícnější

14. 3. 2016

ČSH

Featured image

Na poslední schůzce koordinační rady Českého národního hemofilického programu, jejíž členem je i ČSH, se mimo jiné hovořilo o jistém posunu ve vztahu lékařů a záchranářů sloužících u rychlé záchranné služby a personálu urgentních příjmů v nemocnicích k hemofilikům. Rada ČSH se už hodně dlouho snaží o lepší informovanost a vzdělanost uvedených zdravotníků, ale zatím stále s nevalným výsledkem. Teď se zdá, že se ledy malinko hýbají. První vlaštovkou byla účast hematologa na celostátní konferenci urgentní medicíny a medicíny katastrof s názvem Pelhřimovský podvečer, kde před dvěma sty účastníky z Česka a Slovenska vystoupil Ondřej Zapletal (více ve článku O hemofilii na konferenci záchranářů), dalším krokem je iniciativa ČNHP.

Zástupci svazu v této instituci dlouhodobě poukazují na neutěšený stav a vyzývají koordinační radu k zásahu. To se teď podařilo, ČNHP s podporou České hematologické společnosti sdružující hematology, vypracoval dokument určený odborníkům v urgentní medicíně. První ohlasy naznačují, že záchranky se přílivu nových informací nebrání, jsou – alespoň někde – připraveni jakési „školení“ hematologů přijmout a nadále se jím řídit. ČNHP vypracoval dopis určený ředitelům záchranek a nemocnic s urgentním příjmem, ve kterém vysvětluje základní principy zásahu u hemofiliků při krvácení, zejména nutnost okamžitě podat srážecí faktor. Často se totiž naši členové setkávali při žádosti o aplikaci doneseného faktoru s odpovědí „doktor jsem tady já, co mi budete radit.“

Svaz splnil další ze svých zásadních předsevzetí, navíc jedno z nejdůležitějších. Víc už v této oblasti nemůže dělat, vše další je jen a jen na záchrankách a urgentních příjmech. Budeme moc rádi, když se kdokoliv, kdo se s neadekvátním přístupem záchranářů setkal, se svou zkušeností podělí.