Zajimá vás, jak žijete?

20. 12. 2012

ČSH

Featured image

To asi každého, ale z unikátního průzkumu se můžete dozvědět, Jak se žije hemofilikům v Čechách. Alespoň těm, kteří na několik jednoduchých otázek anonymně odpověděli. ČSH už v loňském roce připravil rozsáhlou dotazníkovou akci, z jejíchž výsledků vyplynula řada velmi zajímavých poznatků. Už jsme o nich průběžně informovali jak ve Zpravodaji, tak i na webu.

Kdo má zájem, může si rozsáhlé a profesionálními statistiky zpracované tabulky stáhnout pomocí ![Jak se žije českým hemofilikům](images/dokumenty-pdf-doc/brozura_jak_se_zije_ceskym_hemofilikum.pdf "Brožura") pdf souboru případně o ně požádat v tištěné podobě na známé svazové adrese info@hemofilici.cz, nebo prostřednictvím členů Rady ČSH.

Průzkum vysoce ohodnotila řada českých, ale i zahraničních odborníků, mnozí z nich se nechali inspirovat a připravují něco podobného i ve svých zemích.