Zápis z jednání Rady ČSH 03.12.2015

8. 12. 2015

ČSH

Featured image

Zápis z jednání Rady ČSH ve Vráži 3. 12. 2015 Přítomni: M. Bohůn, V. Dolejš, M. Skořepa, V. TóthOmluveni: P. Grim, A. Žídková, J. Kalábová


Rada ČSH projednávala tyto body:

 1. V. Tóth převzal od členů Rady finanční doklady pro zaúčtován
 2. Rada ČSH potvrdila v roli statutárního zástupce svazu jeho předsedu PhDr. Vladimíra Dolejše
 3. Rada pověřila předsedu jednat s ÚHKT o uzavření nájemní smlouvy pro potřeby zápisu spolku do rejstříku
 4. Rada pověřila předsedu dokončit proces zápisu ČSH do rejstříku spolků
 5. Ve spolupráci s Hemojuniorem se uskuteční 19. února 2016 Společenský večer v hotelu Alcron. Předseda Hemojunioru M. Bereň do poloviny prosince upřesní podmínky, za nichž Alcron připraví prostředí. V závislosti na výsledku rozhodnou předsedové obou organizací o výši účastnického poplatku vybíraného od každého účastníka.
 6. Pořadatelé pozvou všechny členy ČSH i HJ, dále pak zašlou po dvou čestných vstupenkách do každého hemofilického centra a všem významným sponzorům.
 7. Rada pověřila předsedu a místopředsedu prodloužit smlouvy na zapůjčené motodlahy centrům v ÚHKT Praha a FN Brno. Současně si vyžádají v dotyčných centrech podmínky, za nichž je zájemcům půjčují a Rada je zveřejní na webu.
 8. Předseda zjistí u norského svazu typ ultrazvukového přístroje pro zjišťování krvácení a ČSH se následně bude snažit o zpřístupnění této metody pro domácí použití.
 9. Rada zpracuje manuál pro členy – hemofiliky se základním minimem požadavků, jež mohou uplatňovat ve svých centrech. Bude tak stanoveno nepodkročitelné minimum, na něž má každý nárok. Členové Rady zašlou své návrhy předsedovi do 15. prosince, ten je pak zpracuje do návrhu uceleného dokumentu a předloží Radě ke schválení. Poté budou zásady zaslány České hematologické společnosti a Společnosti pro trombózu a hemostázu k podpoře. Na konci procesu bude moci každý tímto dokumentem v svém centru operovat.
 10. M. Skořepa informoval o možnosti nahradit Lednici pro jarní rekondici dospělých novým prostředím penzionu Ohrada ve Vískách u Letovic. Rada s návrhem souhlasí a ukládá M. Skořepovi doladit s vedením penzionu přesné podmínky, prostředí a vybavení tak, aby maximálně vyhovovaly potřebám účastníků. Ceny zůstanou stejné jako v předešlém roce.
 11. Kontrola minulého zápisu: V. Tóth a P. Grim doplnili emailové adresy do databáze členů, úkol V. Tótha inventarizovat členské poplatky nadále trvá.
 12. Předseda připraví po skončení kalendářního roku výroční zprávu ČSH, V. Tóth doplní přehled hospodaření.

Ve Vráži 3. prosince 2015

Zapsal: V. Dolejš
Ověřil: M. Bohůn