Zápisky účastníka

9. 6. 2017

ČSH

Featured image

Účastníka dalšího setkání severomoravských hemofiliků v Ostravě. Tam je centrum obzvlášť agilní, účinně se svazem spolupracuje, a proto rádi dáváme slovo jednomu ze spokojených hostů. Již druhý hemofilický den v Ostravě proběhl opět v krásném prostředí hotelu Imperial, kde se nás sešlo o poznání více než minule. Po kávičce a malém občerstvení jsme zasedli k odborným přednáškám.

Program zahájil doktor Bohumír Blažek, který velice zdatně zaskočil i jako konferenciér celého odpoledne. Dozvěděli jsme o novinkách v léčbě, ale také zavzpomínali na léčbu v minulosti. Dalším přednášejícím byl přednosta kliniky infekčního lékařství Luděk Rožnovský, ten informoval o nejnovějších lécích k léčbě hepatitidy C. Věřím, že po jeho přednášce zahájí léčbu i ti,kdo se zatím bálivedlejších účinků léků.

Velice zaujala přednáška z oblasti kardiochirugie doktora Martina Porzera a hned po ní také doktorky Terezy Uhříkovéz kliniky ústní a obličejové chirurgie. Posledním přednášejícím byl asistent primáře ortopedie doktor Richard Kašpárek, kterýošetřuje hemofilické pacienty v Ostravě. I jeho přednáška zaujala mnoho posluchačů, zejména o kloubních náhradách i o dalších možnostech léčby hemofilické artropatie. Po skončení přednášek následoval workshop s doktorkou Radomírou Hrdličkovou zkrevního centra a dvěma poradkyněmi nutriční péče z Vítkovické nemocnice.. Nakonec nás čekala bohatá večeře s krásnými dezerty a krátké poklábosení se známými tvářemi.

Pro mne to bylo užitečné a vydařené odpoledne a velice děkuji všem přednášejícím, že si nanás hemofilické pacienty našli chvilku i když jsme všichni polo lékaři....

Zdeněk Vojkůvka