Zasedání Rady ČSH 28.11.2021

13. 12. 2021

ČSH

Featured image

Ihned po skončení Konference ČSH dne 28.11.2021 proběhlo zasedání Rady v novém složení. Zasedání proběhlo prezenční formou.

Přítomni: Martin Bohůn, Martin Žídek, Michal Skořepa, Marek Šimoník, Kateřina Altmanová

Radu řídil Michal Skořepa

Rada projedná tyto body:

 1. Volbu předsedy a místopředsedy rady ČSH 
 2. Akci Společenský večer Českého svazu hemofiliků a Hemojunioru 
 3. Mezinárodní den Hemofilie 
 4. Zamítnutí žádosti o dotace 
 5. Dopis z UHKT 
 6. Odměnu pro Martina Žídka za nový web 
 

Michal Skořepa navrhuje jako kandidáta na předsedu rady Martina Bohůna. Martin Bohůn navrhuje Martina Žídka, ten kandidaturu odmítá.

 • Je tedy přistoupeno k volbě jediného kandidáta Martina Bohůna. 

Všichni přítomní jsou pro. Martin Bohůn se hlasování zdržel. Nikdo nebyl proti. Schváleno.

 

Michal Skořepa navrhuje jako kandidáta na místopředsedu rady Martina Žídka. Ten kandidaturu přijímá. Jiný kandidát se nepřihlásil.

 • Je tedy přistoupeno k volbě jediného kandidáta Martina Žídka. 

Všichni přítomní jsou pro. Martin Žídek se hlasování zdržel. Nikdo nebyl proti. Schváleno.

 

Po rozsáhlé diskusi všech členů a vzhledem k momentální epidemiologické situaci rada navrhuje:

 • Zrušení akce Společenský večer Českého svazu hemofiliků a Hemojunioru, který měl proběhnout 18. prosince v Praze. 

Všichni přítomní jsou pro. Nikdo se hlasování nezdržel. Nikdo nebyl proti. Schváleno.

 

Martin Bohůn navrhuje:

 • rozšířit počet budov nasvícených na Mezinárodní den Hemofilie. Všichni členové se budou dle svých možností snažit tento počet rozšířit.  
 • Informuje o zamítnutí žádosti o dotace Ministerstva zdravotnictví pro rok 2022. Jakmile přijde vyrozumění z ministerstva, tak s ním seznámí všechny členy rady. 
 • Informuje o došlé žádosti z UHKT o spolupráci v rámci registru. Je potřeba zjistit podrobnosti s nakládáním námi poskytnutých údajů ze strany UHKT. 
 

Martin Bohůn navrhuje:

 • Odměnu pro Martina Žídka ve výši 10.000,- Kč za nový web. 

Všichni přítomní jsou pro. Martin Žídek a Kateřina Altmanová se hlasování zdrželi. Nikdo nebyl proti. Schváleno.

 

Zapsal Marek Šimoník, ověřil Michal Skořepa