Zemřela MUDr. Zdeňka Vorlová

6. 10. 2020

ČSH

První říjnový den opustila tento svět nejvýraznější a nejvýznamnější osobnost české hemofilické komunity dvacátého století. Zakladatelka specializované léčby u nás, dlouholetá lékařka a primářka Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Bylo jí 91 let. Zdeňka Vorlová stála u zrodu moderní péče o hemofiliky nejen u nás, podle jejího vzoru se konstituoval systém i na Slovensku. Stala se uznávanou expertkou také v mezinárodním měřítku, svými jasnými, břitkými, přímými a vždycky vysoce erudovanými názory byla dobře známá i v odborných kruzích EHC a WFH. Jako šéfka oddělení pražského ÚHKT se zasloužila o jeho významnou stavební modernizaci, pod jejím vedením tu pracovali tehdy mladí lékaři, z nichž se později staly vůdčí osobnosti v oboru koagulace u nás.

Nekompromisně prosazovala názory, o jejichž správnosti byla přesvědčená, takže mnohdy narážela na nepochopení a nesouhlas. Už v devadesátých letech poukazovala na problémy s tenkrát zamýšlenou českou výrobou koagulačních koncentrátů, případ později narostl do obří miliardové kauzy – dodnes nedořešené – jíž známe pod označením Diag Human. Vždycky tvrdě hájila zájmy ÚHKT proti některým záměrům ministerstva zdravotnictví a dalších institucí, jež by mohly zájmy hemofiliků poškozovat. Vedle vřelého vztahu svých pacientů si tak vypěstovala i nelibost některých mocných.

Radou a pomocí spolupůsobila při vzniku ČSH, ten ji v roce 2010 ocenil svou výroční cenou, stala se její první laureátkou.

Ovlivnila několik generací. Její největší zásluhou je zavedení domácí léčby u nás, naprosto zlomového okamžiku v životě hemofiliků a jejich rodin. Všemožně prosazovala moderní účinné způsoby terapie. Její pacienti a jejich rodiny na ni budou vždycky vděčně vzpomínat. Výrazně jim ulehčovala těžký život, o němž nemají naštěstí dnešní generace už ani ponětí.

Poslední rozloučení s MUDr. Zdeňkou Vorlovou proběhne v pátek 9. října v 10:40 v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Čest její památce.