Zubří plné pirátů a námořníků

31. 8. 2014

ČSH

Featured image

Po létech prožitých v Beskydských horách se náš tábor přesunul o pár kilometrů dál, do rekreačního areálu Zubří, u Nového Města na Moravě. Zde jsme strávili pouhý týden, abychom nové prostředí vyzkoušeli a prověřili své síly. Bohatý program započal v sobotu 16. srpna celotáborovou hrou, kterou odstartovalo rozdělení dětí a vedoucích do družstev pod vedením barona Butterbrota Von Marmelade. Ten v tématickém prostředí popsal svůj životní boj s pirátem Wilkinsonem a pobídl všechny přítomné, aby mu pomohli najít cestu k pokladu, společně s příslibem prožití dobrodružství na společné cestě.

Tak jsme se ocitli mezi čtyřmi oddíly, nesoucí názvy Lodě, Kotvy, Kormidla a Ryby. Celý týden všichni poctivě bojovali a na konci zdárně zdolali starého zlověstného piráta. Odměnou jim bylo nalezení pokladu, ze kterého si každý něco odnesl.

Jako každý rok, byla kromě celotáborové hry samozřejmostí profylaxe a rehabilitace. Nové děti se učily, jak si samostatně aplikovat faktory. Starší děti aplikaci zkušeně zvládaly samy a těm menším byly vzorem a podporou. Pochvaly od zdravotníků byly velmi četné a určitě zasloužené. Z našich nejmladších postupně vyrůstají soběstační lidé a samotné aplikace se jich bojí čím dál méně.

V rámci rehabilitace jsme se opět soustředili jak na cvičení individuální tak i skupinové. Všechny děti si vyzkoušely každý den něco jiného, od overballů, přes gumy až po velké míče a bosu. Ani letos nechyběl, pro ty nejvytrvalejší, výlet s Nordic Walkingovými holemi. Tentokrát se šel okruh kolem tábora a Zuberského rybníka, který byl zpestřen broděním přes mokrou louku a nečekanou svačinou v kukuřičném poli. Výletníci došli všichni v pořádku, trochu unaveni, ale stále s úsměvem na tváři.

V průběhu tábora k nám přijížděly i vzácné návštěvy v podobě sponzorů, kterým tímto děkujeme za vyjádřenou podporu, a těší nás, že si stále nacházejí čas, prostor i prostředky pro spolupráci s hemofiliky. Díky jednomu z nich si děti mohly užít celé jedno odpoledne věnované Vylodění v Normandii, během něhož byla připravena hra, zpestřena o autentická videa, vyprávění a dokonce i jízdou ve vojenském džípu. Hned v neděli k nám dorazila i PharmDr. Jana Doleželová, se kterou proběhlo focení a seznámení. I jí patří velký dík za podporu kampaně, Podporuji léčbu hemofilie. Překvapující, ač ve výsledku příjemný, byl příjezd České televize, která o našem táboře natočila reportáž. Tu jste mohli vidět 19. srpna v programu Události v regionu. Rázem se ze všech na minutu staly mediální hvězdy.

Abychom však čas netrávili jen v areálu, vydali jsme se jeden večer do nedaleké Bystřice nad Pernštejnem, aby si děti užily vodu v místním bazénu. Byla to příjemná změna, neboť počasí nám letos trochu nepřálo a teplota se pohybovala velmi nízko. Zde proběhla klasická rehabilitace a následoval volný program, do kterého se naplno zapojili i vedoucí. Cestou do Zubří autobus poněkud umlkl, neboť osazenstvo bylo příjemně unaveno z vodních radovánek. Také jsme navštívili Tišnov, kde byla připravena další etapová hra, pod vedením naší milé Jany Kalábové. Za odměnu a dobře provedenou práci dostal každý zmrzlinu a šlo se na film do Letního kina. K večeři si děti opekly buřt, zachumlaly se do spacáku a užívaly si letní filmový večer. Po cestě do tábora autobus opět utichl a téměř všichni usnuli. Poklidný večer však oživila noční hra, která děti po příjezdu čekala.

Poslední táborový večer se nesl v duchu loučení, oslav vítězství družstev nad sebou i nad samotným Wilkinsonem. V průběhu večera se ukázaly i talenty v podobě muzikantů, tanečníků a i když to byl jen týden, loučení bylo stejně těžké jako po klasických 14 dnech.

Za nás pár slov závěrem - dětem patří velké dík a pochvala za to, jak umí být hodné, snaživé a letos snad víc než jindy, sobě navzájem nápomocné. Obdiv patří vedoucím, doktorům a sestřičce za to, že mají stále plno sil a odhodlání věnovat se během těchto pár dní v roce celému táboru. Oběma je nám ctí spolupracovat s celým tímto, troufáme si říci, nejlepším týmem, který tvoří i naši skvělí kolegové z rehabilitace. Nakonec bychom chtěly poděkovat vedení Rekreačního areálu Zubří, že nám přechod do jiného prostředí tak ulehčil a ve všem vyšel vstříc. Budeme se těšit příští rok opět na viděnou.

Táňa VLKOVÁ a Bára PITŘÍKOVÁ, fyzioterapeutky.

**Zde si můžete prohlédnou několik fotografií z letošního tábora. Všechny ostatní naleznete na:
https://hemofilik.rajce.idnes.cz/
**Foto: Katarína KURÁKOVÁ, Petr HRICKO

[widgetkit id=73]